Prezentácia

Ukážka priestorov tvorivej dielne.

Pracujeme na rôznych projektoch, kreativita je vítaná.

Používame - drevo, kov, korálky, sklo a iné podľa nápadu.


Vlastná tvorba

Takto pracujú naši priatelia vo voľnom čase.

Tvoria podľa svojich schopností, umu a predstavivosti. V prípade potreby poskytneme radu a inštruktáž, pretože ručná práca je už mnohým cudzia činnosť.

Je možné si vyrobiť vlastný výrobok, či už na pamiatku alebo na darovanie. Taktiež je možné si vybrať z ponuky unikátnych výrobkov.

Galéria z tvorby